ซ่อนเมนูลัด
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
แสดงเมนูลัด
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ค่ะ
 
 
 
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งที่ 1/2562  
 

ประกาศ  อบต.ขะเนจื้อ  เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งที่ 1/2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มี.ค. 2562 เวลา 08.59 น. โดย คุณ สรอรรฆ ก๋องปู๋

ผู้เข้าชม 3 ท่าน