ซ่อนเมนูลัด
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
แสดงเมนูลัด
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ \"เทอะ\" หรือ \"ย่าม\" โดยฝีมือผู้สูงอายุในตำบลขะเนจื้อ   20 ธ.ค. 2561 94
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบฟอร์มใบลาต่างๆ ห้วงระยะเวลาทำการแทน   19 ธ.ค. 2561 149
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561   14 ธ.ค. 2561 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ เรื่อง เรียกประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561   14 ธ.ค. 2561 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561   25 ต.ค. 2561 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ   17 ต.ค. 2561 65
ข่าวประชาสัมพันธ์      12 ต.ค. 2561 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ เรื่อง แจ้งกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   12 ต.ค. 2561 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   9 ต.ค. 2561 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   ใบลา รองปลัดรักษาราชการแทน   9 ต.ค. 2561 85
  (1)     2      3      4