หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT (ภายใน)   21 พ.ค. 2562 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT    17 พ.ค. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ประจำปี 2562   23 เม.ย. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562   18 เม.ย. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย(แผนฉุกเฉิน)สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ   29 มี.ค. 2562 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการจัดนิทรรศการและการแข่งขันทักษะนักเรียน ปีการศึกษา 2561   29 มี.ค. 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   สัปดาห์ผู้สูงอายุ   28 มี.ค. 2562 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ \"เทอะ\" หรือ \"ย่าม\" โดยฝีมือผู้สูงอายุในตำบลขะเนจื้อ   20 ธ.ค. 2561 158
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบฟอร์มใบลาต่างๆ ห้วงระยะเวลาทำการแทน   19 ธ.ค. 2561 223
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561   14 ธ.ค. 2561 169
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8