ซ่อนเมนูลัด
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
แสดงเมนูลัด
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ค่ะ
 
 
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562  
 

     องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562        ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ เพื่อพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562  และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562  และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.พ. 2562 เวลา 10.37 น. โดย คุณ สรอรรฆ ก๋องปู๋

ผู้เข้าชม 24 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย