หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ค่ะ
 
 
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2561 , เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561 ,ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ,คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ และคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.พ. 2562 เวลา 08.50 น. โดย คุณ สรอรรฆ ก๋องปู๋

ผู้เข้าชม 99 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย