หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ค่ะ
 
 
 
แบบฟอร์มใบลาต่างๆ ห้วงระยะเวลาทำการแทน  
 

ประชาสัมพันธ์การยืนใบลาในห้วงระยะเวลาที่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ทำการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ  หากผู้ใดประสงค์จะยืนแบบฟอร์มวันลาประเภทต่างๆ สามารถโหลดแบบฟอร์มตามนี้ได้  จนกว่าจะแจ้งยกเลิก......ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ธ.ค. 2561 เวลา 11.51 น. โดย คุณ เมธาวี ใจจ๋าง

ผู้เข้าชม 223 ท่าน