ซ่อนเมนูลัด
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
แสดงเมนูลัด
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ค่ะ
 
 
 
แบบฟอร์มใบลาต่างๆ ห้วงระยะเวลาทำการแทน  
 

ประชาสัมพันธ์การยืนใบลาในห้วงระยะเวลาที่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ทำการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ  หากผู้ใดประสงค์จะยืนแบบฟอร์มวันลาประเภทต่างๆ สามารถโหลดแบบฟอร์มตามนี้ได้  จนกว่าจะแจ้งยกเลิก......ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ธ.ค. 2561 เวลา 11.51 น. โดย คุณ เมธาวี ใจจ๋าง

ผู้เข้าชม 150 ท่าน