ซ่อนเมนูลัด
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
แสดงเมนูลัด
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ค่ะ
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน) จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) จำนวน 1 เครื่อง ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ) จำนวน ๑ เครื่อง ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒) ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11