หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ค่ะ
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) นมจืด ยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี (โรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2562 ]ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) นมจืด ยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี (โรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ระมาดน้อย (แห่งใหม่) หมู่ที่ 8 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขะเนจื้อ หมู่ที่ 7 บ้านขะเนจื้อ ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ระมาดน้อย (แห่งใหม่) หมู่ที่ 8 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ระมาดน้อย (แห่งใหม่) หมู่ที่ 8 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขะเนจื้อ หมู่ที่ 7 บ้านขะเนจื้อ ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ระมาดน้อย (แห่งใหม่) หมู่ที่ 8 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15